Ogarnij Inżynierię

Program „Ogarnij Inżynierię” opiera się na idei STEM/STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math), zakładającej łączenie przedmiotów szkolnych w trakcie realizacji jednego projektu.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Pierwszy moduł, który zaproponowaliśmy szkołom, to szereg zajęć dotyczący różnych form i źródeł energii, w szczególności energii wiatrowej dla uczniów klas V. Drugi moduł dedykowany jest uczniom klas IV i poświęcony jest składnikom pogody. Zajęcia realizowane w ramach modułu oparte są na projektowych i badawczych metodach pracy.

Nasz zespół wierzy, że zaangażowanie nauczycieli jest kluczowym elementem każdego dobrego programu edukacyjnego, dlatego chcemy, aby nauczyciele brali czynny udział w rozwijaniu zarówno pierwszego modułu, jak i całego programu.

Do udziału w programie, w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015, zaprosiliśmy pięć warszawskich szkół podstawowych, które wraz z nami będą tworzyć i udoskonalać moduł poświęcony turbinom wiatrowym, jak również cały program inżynieryjny. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 do programu dołaczyło kolejne 10 szkół. 

W oparciu o materiały dydaktyczne i sprzęt zapewniony przez Fundację uczniowie podczas lekcji przyrody, informatyki, matematyki, techniki i plastyki wzbogacają swoją wiedzę na temat różnych rodzajów energii, sposobów jej pozyskiwania oraz konstruują swoje modele turbin wiatrowych. W ramach modułu dzieci uczą się rozwiązywać problemy metodą naukową – określają problemy, poszukują rozwiązań, planują działania, realizują swój projekt, by następnie go przetestować i udoskonalić.

Na zajęciach dzieci uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej – umiejętności niezbędnych, by odnieść sukces w dorosłym życiu. Uczniowie stają się odkrywcami i konstruktorami. Poznają praktyczne zastosowanie pojęć i koncepcji naukowych. Taka metoda pracy sprawia, że uczniowie dużo bardziej angażują się w lekcje i są zmotywowani do uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Program został skonstruowany w taki sposób, by był łatwy do wdrożenia i zrealizowania podczas zajęć szkolnych. Fundacja zapewnia kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, stałe wsparcie, a także wszelkie materiały edukacyjne, niezbędne do wdrożenia modułu inżynieryjnego.

W ramach modułu Fundacja zapewnia kompleksowe szkolenia:

  • warsztaty dotyczące zarówno modułu, jak i całego programu, przeznaczone dla nauczycieli wszystkich szkół biorących udział w programie;
  • warsztaty dotyczące modułu, przeznaczone dla zespołów nauczycieli z każdej szkoły;
  • warsztaty z obsługi drukarki 3d i podstaw modelowania.

Fundacja użycza drukarkę 3D na czas trwania modułu oraz przekazuje szkole materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć inżynieryjnych:

  • scenariusze lekcji,
  • materiały dla uczniów,
  • zestawy inżynieryjne dostosowane do danego modułu,
  • filament do drukarki.

Fundacja zapewnia szkołom techniczne i merytoryczne wsparcie podczas realizacji programu.

play