1. Fundacja Katalyst Engineering, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561681, zwana dalej „Fundacją”, jest operatorem serwisu www.katalyst engineering.org, zwanego danej Serwisem, i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w trakcie korzystania przez nich z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu Fundacji jest każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji.
 3. Fundacja wdrożyła kontrolę dostępu, dzięki czemu skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych są minimalizowane.
 4. Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji.
 5. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem udostępniania danych:
  1. podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, tj.:
   1. firmom zapewniającym wsparcie techniczne Serwisu,
   2. agencjom marketingowym/kreatywnym, z którymi Fundacja pracuje przy realizacji projektów, zwanych dalej „Partnerami”,
  2. w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne, np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 6. Powierzenie Partnerom przetwarzania danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją a Partnerami. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłącznie w celach realizacji umów, jakimi są związani z Fundacją, z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO“
 8. Dane Użytkowników są pozyskiwane bezpośrednio od nich samych.
 9. Przekazanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, acz niezbędne do korzystania z Serwisu, w tym m.in. formularz kontaktowy Fundacji. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych wskazanych poniżej oznacza rezygnację z wybranych funkcjonalności Serwisu.
  1. do nawiązania kontaktu z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, numeru telefonu i miejscowości zamieszkania.
 10. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b,c,f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
  1. w celu realizacji współpracy – do momentu odwołania zgody;
  2. w celu tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne – wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
 11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto, Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 13. Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Państwa egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej Fundacji na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszaw, bądź e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polityka coookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Żadne pliki cookie wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Fundacja wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Fundacja wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 7. Pliki cookies są zbierane i analizowane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 8. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w taki sposób, aby:
  1. zablokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową lub
  2. przeglądarka internetowa każdorazowo informowała ich o zamieszczeniu w urządzeniu pliku cookie.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na stronie www.katalystengineering.org. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z Serwisu prowadzonych przez Fundację.
 2. Fundacja publikuje Politykę prywatności na podstronach Serwisu www.katalystengineering.org.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja Katalyst Engineering wie, że prywatność to bardzo ważna kwestia. Dlatego zobowiązuje się do poszanowania prywatności w Internecie oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwą ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu.

bottom sep
logo_footer.png
A ul. Grochowska 312
03-839 Warszawa
E info@katalystengineering.orgM +48 22 324 52 03

REGON: 361721205
NIP: 5252621017
KRS: 0000561681

Copyright © 2023 Katalyst Engineering.