logo ogarnij

Ogarnij Inżynierię

Modułowy program, wykorzystujący założenia edukacji STEAM, przeznaczony dla klas IV - VIII szkoły podstawowej. Program łączy inżynierię oraz technologię druku 3D z wiedzą z podstawy programowej z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Zajęcia w ramach Ogarnij Inżynierię prowadzą nauczyciele na regularnych lekcjach. Nieodłącznymi elementami programu są szkolenia dla nauczycieli, zestawy inżynieryjne, scenariusze lekcji, zeszyty ćwiczeń dla uczniów oraz drukarka 3D.

logo ogarnij

Modułowy program, wykorzystujący założenia edukacji STEAM, przeznaczony dla klas IV - VIII szkoły podstawowej. Program łączy inżynierię oraz technologię druku 3D z wiedzą z podstawy programowej z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Zajęcia w ramach Ogarnij Inżynierię prowadzą nauczyciele na regularnych lekcjach. Nieodłącznymi elementami programu są szkolenia dla nauczycieli, zestawy inżynieryjne, scenariusze lekcji, zeszyty ćwiczeń dla uczniów oraz drukarka 3D.

Podstawy edukacyjne programu:

Inżynieria dla dzieci

Inżynieria dla dzieci

Rozwiązywanie konkretnego problemu inżynieryjnego pozwala uczniom zintegrować wiedzę z różnych przedmiotów, zrozumieć jej zastosowanie i realny kontekst.

Inżynieria dla dzieci

Edukacja STEAM

Podejście edukacyjne pozwalające na kompleksową integrację wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, techniki, inżynierii, sztuki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego.

Inżynieria dla dzieci

Druk 3D

Uczy aktywnego korzystania z technologii oraz zrozumienia relacji pomiędzy danymi 3D a światem przedmiotów, kształci umiejętności matematyczne oraz pomaga łączyć teorię z praktyką.

Jak działa program Ogarnij inżynierię?
Fundacja przygotowuje zawartość modułu

Tworząc zawartość modułu wykorzystujemy inżynieryjną metodę rozwiązywania problemów.

Moduł to interdyscyplinarny projekt edukacyjny realizowany na około 20 lekcjach. Realizowany jest podczas regularnych zajęć lekcyjnych przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, techniki, matematyki, informatyki i plastyki, a jego tematyka wpisuje się w podstawę programową. Moduł spaja rama inżynieryjna – problem, który uczniowie rozwiązują na zajęciach z wymienionych przedmiotów.

workflow

Szkoła zgłasza się do programu
Fundacja kontaktuje się z przedstawicielem szkoły
Nauczyciele biorą udział w szkoleniu
Fundacja przekazuje szkole sprzęt i materiały niezbędne do realizacji modułu
Nauczyciele realizują moduł w szkole
Fundacja zapewnia wsparcie podczas realizacji programu
Nauczyciele współpracują i wzajemnie się wspierają
Uczniowie ogarniają inżynierię
Nauczyciele podsumowują realizację modułu
Uczniowie i nauczyciele opowiadają o programie

Ogarnij Inżynierię w liczbach

Liczba uczniów w programie

120
Rok szkolny
2014/2015
2504
Rok szkolny
2015/2016
5907
Rok szkolny
2016/2017
6650
Rok szkolny
2017/2018
6060
Rok szkolny
2018/2019
5604
Rok szkolny
2019/2020
3582
Rok szkolny
2020/2021

Nauczycieli w programie

0
Przedmioty przyrodnicze
Przedmioty przyrodnicze
0
Matematyka
Matematyka
0
Zajęcia komputerowe
Zajęcia komputerowe
0
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
0
Plastyka
Plastyka
0
Pozostałe przedmioty
Pozostałe przedmioty

Szkoły w programie

Przykładowy koszt modułu dla 1 szkoły na 3 lata

Koszt udziału szkole w module zależy od:

 • liczby uczniów
 • liczby nauczycieli realizujących moduł
 • lokalizacji szkoły

Rodzaje kosztów:

 1. koszty, które pokrywa szkoła, instytucja wspierająca szkołę lub darczyńcaprzykladowy koszt modulu
 2. koszty, które pokrywa Fundacja
  • opracowanie modułu i przygotowanie materiałów edukacyjnych
  • przeprowadzenie 2 warsztatów z nauczycielami
  • wsparcie techniczne w czasie realizacji modułu
  • koszty osobowe i administracyjne Fundacji

Działamy non-profit, co oznacza, że nie generujemy zysku.

Pobierz przykładowe szacunki kosztów

Masz pytania dotyczące kosztów? Skontaktuj się z nami.

Koszt udziału szkole w module zależy od:

 • liczby uczniów
 • liczby nauczycieli realizujących moduł
 • lokalizacji szkoły

Rodzaje kosztów:

 1. koszty, które pokrywa szkoła, instytucja wspierająca szkołę lub darczyńcaprzykladowy koszt modulu
 2. koszty, które pokrywa Fundacja
  • opracowanie modułu i przygotowanie materiałów edukacyjnych
  • przeprowadzenie 2 warsztatów z nauczycielami
  • wsparcie techniczne w czasie realizacji modułu
  • koszty osobowe i administracyjne Fundacji

Działamy non-profit, co oznacza, że nie generujemy zysku.

Pobierz przykładowe szacunki kosztów

Masz pytania dotyczące kosztów? Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

bottom sep
logo_footer.png
A ul. Grochowska 312
03-839 Warszawa
E info@katalystengineering.orgM +48 22 324 52 03

REGON: 361721205
NIP: 5252621017
KRS: 0000561681

Copyright © 2024 Katalyst Engineering.